• bild1
  • bildspel2 khal
  • bild2
  • bildspel3 khal

Studentjubileét

Kamratföreningens viktigaste uppgift är att arrangera de årliga studentjubileerna i Karlstad.

I varje klass vid Läroverket och dess sentida efterföljare, Tingvallagymnasiet och Sundstagymnasiet, utses ett kontaktperson genom Kamrat- föreningens försorg. Detta sker i samband med att berörd klass står i begrepp att fira sitt 15-års jubileum.

Dessa mycket viktiga Kontakt-
personer / Klassombud
får i sin tur uppgiften att informera sina gamla klasskamrater om detaljer runt det stundande jubileet.
Inbjuden till jubileerna blir man efter 15, 20, respektive 25 år och därefter med jämna femårsintervaller.
10-års jubilarer är välkomna att delta på eget initiativ. Respektive klass rekommenderas då att inom sig utse ett klassombud, som ansvarar för att informationsspridning etc fungerar.

Observera att Kamratföreningen inte påtar sig några kostnader för medlemskontakter i samband med jubileerna. 

I jubileumsprogrammet ingår  en stämningsfylld samling i Sundsta-gymnasiets aula, följd av jubileumssupé med dans på Stadshotellet.

Historik

Antal besökare 64422

Senast uppdaterad