• bild1
  • bildspel2 khal
  • bild2
  • bildspel3 khal

Föreningens arkiv

I Tingvallagymnasiet fick Kamratföreningens dåvarande  ordförande, Karl-Åke Mossberg, disponera ett rum som föreningens arkiv.

En stor mängd kataloger och årsredogörelser samlades från Läroverket och dess efterföljare, Tingvallagymnasiet, Sundstagymnasiet samt Älvkullegymnasiet.
I samlingarna finns även fotografier, såväl klasskort, kort av enskilda elever och lärare, som bilder från skolmiljön. Tecknaren Bror Chronander är flitigt representerad i form av  skickligt fångade lärare.

År 2000 fick Kamratföreningen möjlighet att flytta till Gamla Gymnasiet där ett rum kunde disponeras.

Föreningens närmaste grannar blev Carlstads-Gillet och Värmlands Hembygdsförening samt Karlstads Skolmuseum.

Våren 2006 var det åter dags för Kamratföreningen att flytta, nu till nya "Mossbergsrummet" i Alen, Tingvallagymnasiet.

I föreningens samlingar hittar man bland annat samtliga utgåvor av Fårbenet, liksom ett stort antal elev- och skoltidningar med bland annat den första utgåvan av Krafs från 1898. Fotografier och andra dokument, som har skänkts till Kamratföreningen, har tillförts arkivet.

Frågor om arkivet besvaras av vår arkivansvarige.

chronandervaggen2

Chronanderväggen

mossbergsrummet2

Mossbergsrummet

Historik

Antal besökare 64688

Senast uppdaterad