• bild1
  • bildspel2 khal
  • bild2
  • bildspel3 khal

Historia

Karlstads Läroverks Kamratförening bildades 21. mars 1947. Bland grundarna märktes Arvid Runestam - stiftets biskop - och Erik Elinder. Under mer än tre decennier, fram till sin bortgång 1996, var sedan Karl-Åke Mossberg primus motor i föreningen.

tavlamossberg2
Lektor Karl-Åke Mossberg

Historik

Antal besökare 64688

Senast uppdaterad