• bild1
  • bildspel2 khal
  • bild2
  • bildspel3 khal

Studentjubileum 2008

Jubilarerna börjar anlända till "Puben" i gamla saluhallen. Saluhallen är numera  matsal och bibliotek  för Tingvallagymnasiets studenter

Klassombuden hämtar supébiljetterna till middagen på Stadshotellet

Karin Brolinsson i Jubileumskommittén informerar.

Ingrid Skålén och Birgitta Elfwing håller ordning och ser till att
klassombuden får rätt kuvert.

Kamratföreningens ordförande Anders Borgström
reder snabbt ut eventuella problem.

Mingelbilder från Puben i Saluhallen.

 

 

 

Christina Esselin hjälper en av de äldre jubilarerna till rätta.

Här intervjuas några jubilarer av en dagstidning.

I väntan på att programmet skall börja i Tingvallagymnasiets aula.

Gunilla Edman och Margareta Nerman m fl sjunger studentsången.

I förgrunden Bo Pellnäs, 50-års jubilar och talare.

Sånggruppen Pastellerna sjöng och spelade.

Välkända låtar från gångna decennier gillades av jubilarerna.

Ordföranden Anders Borgström höll på sedvanligt sätt i programmet.

Årets talare Bo Pellnäs 50-årsjubilar och Lina Larsson 10-årsjubilar

 

Kamratföreningens stipendium på 5000kr tilldelades i år
Amanda Nerstrand Nobelgymnasiet.

Jubilarerna på väg till Stadshotellet.

I väntan på maten.

Glada återseenden.

Avgående redaktören för medlemstidningen Fårbenet, Peter Franke jubilerar.

 

Erland Bergqvist samspråkar med studiekamrater.

Klas Nerman och Eva Andersson.

Hög stämning och glada skratt.

Rolf van Dahlen var i Karlstad för att jubilera.

Anders Borgström skålar med jubilarerna.

Ytterligare en skål.

Anders Borgström, Birgitta Elfwing och Lars Wallin sammanfattar kvällen
och ytterligare ett lyckat jubileum kan läggas till handlingarna.

Historik

Antal besökare 64688

Senast uppdaterad