styrelsen

Styrelsen

Genomförda och planerade styrelsemöten för år 2020 är 27 januari, 6 april, 14 september samt 9 november. Årsmöte kommer att äga rum fredag den 4 december 2020.

Nedan ser ni vår styrelse:

Ordförande
Henrik Friberg
054-15 96 15
Mob: 070-335 89 85
henrik.friberg@karlstad.se

Vice ordförande och ledamot
Anders Rudfeldt
anders.rudfeldt@gmail.com

Ledamot – sekreterare
Ann-Katrin Gyllsten
054-21 23 09
Mob: 070-326 09 22
ann-katrin.gyllsten@karlstad.se

Ledamot 

Per Häger

per.hager@outlook.com


Ledamot – kassör och ansvarig för medlemsregistret
Lennart Mossberg
054-18 80 60
Mob: 070-458 06 85
lennartmossberg@hotmail.com

Ledamot

Klas Nerman

klas.nerman@gmail.com

Ledamot – redaktör för Fårbenet
Sven Wallin
054-2025574
Mob: 070-4598957
carlstadsbild@gmail.com

Suppleanter
Eva Arvidsson

eva.arvidsson@karlstad.se

Mona Lindberg
Mob: 070-216 63 50

monaebba@gmail.com

Ingrid Skålén
054-10 14 88
Mob: 076-190 50 96
ingrid.skalen@gmail.co