Historia

Historia

Karlstads Läroverks Kamratförening bildades 21. mars 1947.

Bland grundarna märktes Arvid Runestam – stiftets biskop – och Erik Elinder. Under mer än tre decennier, fram till sin bortgång 1996, var sedan Karl-Åke Mossberg primus motor i föreningen.