Karlstads läroverks kamratförening

Välkommen till karlstads läroverks kamratförening

Föreningen arbetar ideellt med att hålla kontakten med tidigare elever vid Karlstads Gymnasium, Karlstads Högre Allmänna Läroverk, Tingvallagymnasiet, Sundstagymnasiet och Älvkullegymnasiet. Detta i avsikt att bevara och stärka känslan av samhörighet med den gamla skolan och uppliva gamla samt knyta nya vänskapsband genom att arrangera studentjubileer.

aktuellt

Även studentjubileum 2021 ställs in!

Mot bakgrund av pågående coronapandemi, och myndigheters beslut och rekommendationer, har KHAL:s styrelse beslutat att även ställa in jubileumsfirande 2021. Beslutet är fattat utifrån att

Läs mer »

Årsmötet, 2020, skjuts upp

Mot bakgrund av de striktare coronarestriktionerna ser styrelsen ingen annan lösning än att skjuta upp årsmötet på obestämd tid. När läget möjliggör att årsmöte genomförs,

Läs mer »

Studentjubileum 2020 ställs in!

Mot bakgrund av pågående coronapandemi, och myndigheters beslut och rekommendationer, har KHAL:s styrelse beslutat att ställa in årets jubileumsfirande. Beslutet är oerhört tråkigt att fatta,

Läs mer »