STUDENTJUBILEUM, 2020,

ställs in mot bakgrund av pågående pandemi och myndigheters beslut och rekommendationer.