medlemsskap

medlemsskap

I dag har Karlstads Läroverks Kamratförening kring 950 medlemmar.

Genom att bli medlem hjälper du oss att bevara en av de största och mest aktiva kamratföreningarna i Sverige och du får vår medlemstidning, FÅRBENET,vilken utkommer med en utgåva årligen.

Årsavgiftenär för närvarande  100:-, vilken du sätter in på föreningens postgirokonto 38 52 51-4. Det är viktigt att du anger NAMN, SKOLA (KHAL, Sundsta, Tingvalla eller SÄG), KLASS, AVGÅNGSÅR samt din ADRESS och ditt TELEFONNUMMER på postgirotalongen. Om du inte tagit studenten i Karlstad, men ändå vill vara stödjande medlem noterar du, utöver namn och adress ”stödjande” på talongen.

Medlemskapet gäller från 1/10-30/9.

Mejla ovanstående uppgifter till:

lennartmossberg@hotmail.com

Du kan också välja att bli ständig medlem för en engångssumma på 1000 kr och då varar medlemskapet livet ut.

Om du redan är medlem och betalar årsavgift, så får du för enkelhetens skull, ett inbetalningskort bilagt FÅRBENET. Vi tar tacksamt emot din årsavgift inom en månad efter det att FÅRBENET kommit dig tillhanda. 

Till medlemmar, vilka betalat ständigt medlemsavgift, finns inte något inbetalningskort bilagt.

Du som idag inte är medlem, men vill bli det, kan ansöka om medlemskap direkt här på vår hemsida. Efter ansökan skickar vi senaste utgåvan av FÅRBENET jämte inbetalningskort och när betalning inkommit blir du registrerad som medlem.

Det finns även möjlighet för dig, som redan är medlem, att ändra uppgifter om adress eller säga upp ditt medlemskap

Medlem, som två år i följd ej betalat sin medlemsavgift, avförs ur medlemsregistret.

Övriga frågor rörande medlemskapet såsom;

  • Ändring av uppgifter.
  • Uppsägning av medlemsskap.

Vänligen kontakta lennartmossberg@hotmail.com